Til startsiden
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.noÅ ta vare på viktige leveområde for villreinen er sentralt for vernet av SVR. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanSnart ved i omnen på Hestebu. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanFjellryper på flukt. Foto: J.Thommassen/J.E.SkåtanØvre Espedalsstølen i Frafjordheiane. Foto: Arvid TjøstheimFjellsmalle. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no

Setesdal Vesthei, Ryfylke- og Frafjordheiane (SVR)


Sytten naturområde sør i langfjella er verna som landskapsvernområde, biotopvernområde eller naturreservat. Totalt omfattar desse om lag 3500 km2 fordelt på 11 kommunar i Agderfylka og Rogaland.

Føremålet er i korte trekk å ta vare på eit særmerkt og samanhengande heieområde, dyre- og planteliv, stølsområde og andre kulturverdiar. Særskilt skal ein ta vare på viktige delar av villreinen sitt leveområde.


 

Abonner på nyhende frå nasjonalparkstyret: Klikk her


Nytt

Stor redningsøving ved Taumevatn i Sirdal
(Publisert:10.04.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Kurs i Lyngbrenning for grunneigarar i Hægebostad.
Kurs i lyngbrenning
(Publisert:10.04.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
God påsketur i SVR!
(Publisert:19.03.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Kringle- og snønuten i Dyraheio
Protokoll frå styremøtet 12 mars 2013
(Publisert:18.03.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Snart ved i omnen på Hestebu
Byggerettleiar for SVR
(Publisert:14.03.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Blåvenge
Møte i verneområdestyret på Forsand 12 mars
(Publisert:07.03.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Uvêr har skapt stein og vardar om til isskulpturar
Sesilåmi går av stabelen for 35. gang laurdag 2. mars
(Publisert:25.02.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Møte om samar og tamrein i Setesdalsheiane
(Publisert:25.02.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Nytt villreinprosjekt i Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane
(Publisert:07.02.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Frå Prostøl i Dyraheio landskapsvernområde. Foto: Jarle Lunde/SuldalFoto.no
Oppstartsmelding for revidering av forvaltningsplanane i SVR
(Publisert:01.02.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Ola Jordebrekk er valgt til ny leiar i Kontaktutvalet
(Publisert:30.01.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Delegering av mynde til verneområdeforvaltarane
(Publisert:14.01.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Vakkert vinterlandskap frå Setesdal Vesthei
Protokoll frå AU møtet 10 januar
(Publisert:14.01.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Møteinnkalling til AU møte 10 januar
(Publisert:07.01.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Fjellrype
Velkommen til ny nettside
(Publisert:06.01.2013 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Seminar om ny forvaltningsplan, presentasjonar
(Publisert:26.12.2012 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
Spennande prosjekt om utlegging av gytegrus i Frafjordelva
(Publisert:30.11.2012 Sist endret:08.03.2014)
Les mer»
268 artiklar totalt. Viser treff 240 - 260
 1. «
 2. <
 3. 1
 4. 2
 5. 3
 6. 4
 7. 5
 8. 6
 9. 7
 10. 8
 11. 9
 12. 10
 13. 11
 14. 12
 15. 13
 16. 14
 17. >
 18. »
Søk i artiklar