Bakkanåsi Foto: Anbjørg NornesPadling på Nærøyfjorden Foto: Anbjørg NornesStalheimskleiva Foto: Anbjørg NornesStien frå Salthella til Dyrdal Foto: Anbjørg NornesTufto i Nærøyfjorden Foto: Anbjørg NornesUrvalmue i Bleia Foto: Anbjørg Nornes

Nærøyfjorden

unikt samspel mellom naturlandskap og kulturlandskap frå fjord til fjell

 

Nærøyfjordområdet har stor variasjon i landskapstypar og spenner frå nakent høgfjell kring Fresvikbreen til lune viker med varmekjær lauvskog nede ved fjorden.

 

 


Abonner på nyhende frå verneområdestyret: klikk herNyhende

Nytt naturreservat: Geitanosi

I november 2020 vart naturreservartet Geitanosi oppretta. Det nye verneområdet er eit resultat av frivillig skogvern, og Nærøyfjorden verneområdestyre har fått forvaltningsansvaret for området. 

(Publisert:18.01.2021)

Har strategien klar for Stølsheimen og Nærøyfjorden

Etter tre års arbeid er no den siste godkjenninga frå Miljødirektoratet i boks, og verneområdestyra for Nærøyfjorden og Stølsheimen kan presentere kvar sin besøksstrategi.

(Publisert:03.07.2020 Sist endret:18.01.2021)

Anbod - skjøtselsarbeid i verneområde i Nærøyfjordområdet

Nærøyfjorden verneområdestyre inviterer interesserte tilbydarar til å delta i konkurranse om skjøtselsarbeid i verneområde i Nærøyfjordområdet.

(Publisert:18.03.2020 Sist endret:18.01.2021)

Avlyst!!! Innspelsmøte - revidering av forvaltningsplan

På grunn av situasjonen med spreiing av corona-smitte avlyser vi alle dei planlagde innspelsmøta no i mars. Ny runde med innspelsmøter vil bli annonsert når situasjonen har roa seg. 

(Publisert:28.02.2020 Sist endret:18.01.2021)
Vis nyhetsarkiv