Tiltak og prosjekt

Under finner du en oversikt over tiltak som er gjort i verneområdet og pågående prosjekter.

Bevaring av fjellreven:

 I Sylan er det siden 2008 gjort en del tiltak for å bevare den kritisk truede fjellreven.Det er satt ut tre forautomater for fjellrev i landskapsvernområdet. Ved hjelp av å støttefore fjellreven håper en at en bidrar til å hjelpe fjellreven med å overleve også i år det er magert med smågnagere. Slik kan en bidra til at fjellreven overlever i våre fjell også på lang sikt.

For mer info om fjellrev se hjemmesiden www.fellesfjellrev.no.

Filmen om fjellrevene Storm og Tinde forteller historien om hvorfor fjellreven ble truet og hvorfor den ikke klarte seg bedre selv om den ble fredet allerede i 1930, og hva som gjøres i dag for å bevare fjellreven i våre fjell. 

 

 

 

 

 

Kulturhistorisk informasjon om bosetting og seterbruk i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde i regi av Rørosmuseet

Prosjektet har som mål å framskaffe, sammenstille og gjøre tilgjengelig informasjon om bosetting og seterbruk i Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. 

Prosjektet skal utarbeide en rapport som beskriver historiske boplasser, seterbruk og tidligere samisk bruk av Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde. I tillegg skal det lages en folder med popularisert formidling av utvalgte plasser i landskapsvernområdet. 

Presentasjon om det kulturhistoriske prosjektet i Skardsfjella og Hyllingsdalen.

 

Informasjonstavler ved innfallsporter til landskapsvernområdet

Det er satt opp informasjonstavler ved følgende innfallsporter:

Vauldalen P-plass ved vegen inn til Gruvsjøen

Vauldalen Fjellhotell

Torsvollen

P-plass ved Storelvavollen

Stugudal camping

Sylsjøen

Informasjonstavle for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde