Nytt verneområdestyre 2016 -2020

Logo
Logo, Foto: Miljødirektoratet

Etter kommune- og fylkestingsvalg høsten 2015 ble det valgt nye representanter til verneområdestyret for Skardsfjella og Hyllingsdalen. Sametinget valgte også nye representanter som nå sitter fram til  sametingsvalget i 2017.

10. mars hadde det nyvalgte verneområdestyret konstituerende møte.Børge Hanssen, Tydal kommune, ble ny leder, mens Isak Veierud Busch, Røros kommune, ble nestleder. Hele styret og møtepapirer finnes under fanen verneområdestyre.

 

(Publisert:15.03.2016)