Forvaltningsplan ut på høring

Skardsfjellet
Skardsfjellet, Foto: Marit Østby Nilsen

Forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen landskapsvernområde, med Viglåa, Litlrien, Tjerråøyan, Djuptjønna og Finnfloen naturreservater er lagt ut på høring. Høringsfrist er 15. oktober.

Det blir åpent informasjonsmøte om forvaltningsplanen 27.august i Brekken samfunnshus kl 19.00.

Klikk på overskriften for å komme til høringsdokumentene

Forvaltningsplanen beskriver verneområdene, og gir konkrete retningslinjer for behandling av saker etter verneforskriftene. Den beskriver bevaringsmål for spesielle og sårbare naturkvaliteter, og foreslår tiltak for de ulike aktivitetene og brukerinteressene i området.

Høringsdokumentene finner du her:

Høringsbrev av 11.06.2015

Høringsutkast forvaltningsplan for Skardsfjella og Hyllingsdalen av 05.06.2015

Vedlegg 7 Tiltaksplan

Vedlegg 8 Oversiktskart

Vedlegg 9 Kart over veger og kjørespor

 

(Publisert:12.06.2015)