Nye brosjyrer i post til husstandene

Nasjonalparkbrosjyrene blir sendt i post til husstandene i Vardø, Vadsø,Unjárga - Nesseby og Båtsfjord.

Dessverre kom ikke norsk versjon med første utsendelse, men blir altså ettersendt og kommer i uke 23!

I 2019 var nye brosjyrer om Nasjonalparken og områdene vi forvalter ferdig.

Nasjonalparkstyret vedtok i november som oppfølging av besøksstrategien at disse skulle sendes ut til husstandene til de fire kommunene områdene ligger i. Alle får tilsendt en brosjyre på norsk og nordsamisk.

Brosjyrene får du ellers sommerstid hos turistinfo i den enkelte kommune samt i utstillingen på Informasjonspunkt Kiberg (den gamle skola nedenfor partisanmuseet) og ved infopunktet ved Varanger samiske museum (i skranken og ute i Gapahuken).

Vi håper brosjyrene med kart tilsendt i post bidrar med oversikt som fremmer mange fremtidige turer for innbyggerne. Dette både i egen kommune, og ikke minst også i nabokommunene på Varangerhalvøya, for her er mange naturperler å utforske!

 

 

(Publisert:07.05.2020 Sist endret:20.05.2020)