Møte i faglig rådgivende utvalg 2018

Torsdag 22. november kl. 18 er det møte i faglig rådgivende utvalg for Varangerhalvøya nasjonalparkstyre.

Faglig rådgivende utvalg består av oppnevnte representanter for de ulike interessene i Nasjonalparken, som bl.a. grunneiere, hytteforeninger, næringsliv, beitelag, reindrift, frivillige organisasjoner, natur- og miljøorganisasjoner og lignende.

Styret og forvalter vil informere om arbeidet siden sist. Informasjon om gjennomførte tiltak i verneområdene i 2018. Det blir en gjennomgang av status for gjennomføring av besøksstrategi og etablering av nye innfallsporter til nasjonalparken, pilotprosjektet. 

Det blir satt av god tid til innspill fra faglig rådgivende utvalg om ønsker eller ideer til tiltak, tilrettelegging og aktiviteter.

Invitasjoner er sendt ut.

Møtet er på Vadsø fjordhotell.

Ved spørsmål kontakt Nasjonalparkforvalter Geir Østereng på tlf. 41470437 eller fmfigos@fylkesmannen.no

Møtereferat fra foregående møte ligger under relevante dokumenter.

(Publisert:15.11.2018)