27 Fjellrever satt ut i Varangerhalvøya Nasjonalpark i 2018

Fjellrev ut av kunstig hi
Fjellrev ut av kunstig hi, Foto: Geir Østereng

13 februar ble 27 fjellrever satt ut i Varangerhalvøya Nasjonalpark for å støtte opp om de få individene som er igjen. Klima - og Miljøminister Ola Elvestuen deltok på utsettingen!

Valpene var fra fire forskjellige ungekull av både blå og hvit fargetype. De ble ble satt ut i Vadsø og Vardø kommuner. Tiltaket er et krisetiltak da bestanden av fjellrev var i ferd med å forsvinne.

Valpene settes ut i et kunstig hi som de er vant til fra avlsstasjonen, og vil etter hvert slå seg til ro i et naturlig hi. I utsettingsområdene er det satt opp foringsautomat som kun fjellreven har tilgang til. Noen av valpene vil slå seg til i området.

Noen vil erfaringsvis legge ut på en lengre vandring og dukke opp andre steder i Finnmark, og kanskje dukker de opp ved deg ved hytta, i ski- eller scooterløypa, ved vei eller i fjæra. Fjellrevene bør absolutt ikke forstyrres eller fores - disse vil tilpasse seg til et liv i det fri og vil ha en naturlig atferd.

Da bestanden i fjor var krympet til kritisk liten, iverksatte Miljødirektoratet utsetting av foringsstasjoner i Nasjonalparken hvor det var noen få gjenlevende fjellrever. I 2018 og årene fremover følges dette opp med utsetting av fjellrever fra Norsk institutt for Naturforskning (NINA) avlsstasjon på Dovre. NINA avler her opp valper med foreldre som har sin avstamning fra valper som er fanget inn naturen, også fra Varanger. Fjellrevutsettingen og oppfølgingen gjøres i samarbeid mellom NINA v/ Arild Landa og COAT - Klima observatorium for arktisk tundra. Feltarbeidet med tilsyn, hikontroll og påfylling av fôr gjennomføres hovedsakelig av Statens Naturoppsyn.

Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre har i samråd med Miljødirektoratet gitt tillatelse til tiltaket innenfor Nasjonalparken, som ledd i å opprettholde et kjerneområde for fjellrev - som er en av verneformålene for Nasjonalparken.

Ordningen med felling av rødrev i regi av Statens Naturoppsyn og Kjøp av rødrev felt av jegere fortsetter i regi av UIT - COAT, for å minske konkurransen mellom de to artene. 

 

(Publisert:15.02.2018 Sist endret:03.04.2019)