Hovudbilete
Utsikt fra Skipskjølen, Foto: Hanne Henriksen

Varangerhalvøya

Arktisk og urgammelt landskap


Varangerhalvøya er Norges største halvøy. Varangerhalvøya nasjonalpark med tilliggende verneområder ble opprettet i 2006. Totalarealet er på hele 2090 km2; nasjonalparken utgjør 1805 km2, landskapsvernområdet 246 km2 og naturreservatet 19 km2. Varangerhalvøya, som er den mest arktisk pregete delen av Fastlands-Norge, har unike verdier i forhold til landskapsformer og kvartærgeologi, plante og dyreliv og samiske kulturminner.


Nyheter

Fjellrever på vei ut av kunstig hi etter utsetting 2019
Utsetting av fjellrev i 2019
(Publisert:25.01.2019)
Les mer»
Møte i faglig rådgivende utvalg 2018
(Publisert:15.11.2018 Sist endret:25.01.2019)
Les mer»
Fjellrev ut av kunstig hi
27 Fjellrever satt ut i Varangerhalvøya Nasjonalpark i 2018
(Publisert:15.02.2018 Sist endret:03.04.2019)
Les mer»
345
Møte i Faglig rådgivende utvalg 22 November
(Publisert:21.10.2016 Sist endret:03.04.2019)
Les mer»
Varangerhalvøya Nasjonalparkstyre på Facebook
(Publisert:13.07.2017 Sist endret:03.04.2019)
Les mer»
34 artiklar totalt. Viser treff 1 - 10
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. >
  6. »
Søk i artiklar