Trollheimen landskapsvernområde

Naustådalen
Naustådalen, Foto: Øivind Leren

Trollheimen landskapsvernområde ble fredet ved kongelig resolusjon av 11.12.1987, for å ta vare på et vakkert og særegent fjellområde med skog og seterdaler og et rikt plante- og dyreliv.

(Publisert:08.10.2012 Sist endret:15.07.2015)