Minilldalsmyrene naturreservat

Bildet viser Minilldalsmyrene.
Bildet viser Minilldalsmyrene., Foto: Øivind Leren

Minilldalsmyrene naturreservat ble vernet ved kongelig resolusjon 21.12.1990, for å bevare et stort, uvanlig myrområde i denne naturgeografiske regionen, samt å bevare et vakkert landskap og en rik fuglebiotop.

(Publisert:08.10.2012 Sist endret:15.07.2015)