Styremedlemmer

Verneområdestyre for Trollheimen består av følgende medlemmer:


Leder:                       Ola T Heggem, Trøndelag Fylkeskommune

                                   Vara: Marit Bjerkås

Nestleder:                 Margrethe Svinvik, Surnadal kommune

                                   Vara: Helge Røv

Styremedlemmer:   Lilly Gunn Nyheim, Møre og Romsdal Fylkeskommune

                                   Vara: Per Martin Kjønnøy

                                  Lusie Gjersvoll, Sunndal kommune

                                   Vara: Jørgen Singsdal

                                  Odd Arne Hoel, Oppdal kommune

                                  Vara: Ingrid Grøtte Johansen

                                  Ola Øie, Rennebu kommune

                                   Vara: Marit Bjerkås

                                  Are Hilstad, Orkland kommune

                                  Vara: Mona Størdal

                                  Vibeke Langli, Rindal kommune

                                  Vara: Åge Jonli

                                  Maja Britt Renander, Sametinget

                                  Vara: Anna Kristine Renander

                                  Gustav Kant, Sametinget

                                  Vara: Elias Kant

                                  Frode S Bergrem, Trondhjems Turistforening

                                  Vara: Randi Horghaugen

                                   John Langli, Rindal og Surnadal Sauavlslag

                                   Vara: Ingunn Tørset

                                    Ragnar Halle, FNF Møre og Romsdal

                                     Vara: Tove Hundset

                                    Ristin Kant, Trollheimen Sijte

                                     Vara: Mattias Anderson Bransfjell

                                     Kari Elin Røttereng Lillemo, Grunneier Meldal komune

                                      Vara: Ola Lund

                                     Eystein Endreson Opdøl, Grunneier Sunndal kommune

                                     Vara: Oddveig Gikling-Bjørnå