Sakspapirer Arbeidsutvalgsmøter

Møteinnkalling med sakspapirer sendes om mulig Arbeidsutvalget ca 14 dager før møtene. Ofte vil AU møtene innkalles med kortere frister.

Verneområdeforvalter forbereder saker for Verneområdestyret / Arbeidsutvalget. 

Saksframleggene er en presentasjon av den enkelte søknad / sak som skal behandles, med synligjøring av aktuell lovhjemmel for vedtak, forvalters faglige vurderinger og forslag til vedtak.


2020

Sakspapirer for arbeidsutvalgsmøter finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:03.04.2020 Sist endret:20.08.2020)

2019

Sakspapirer for arbeidsutvalgsmøter finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:30.09.2019 Sist endret:03.04.2020)

2018

Sakspapirer for arbeidsutvalgsmøter finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:10.02.2014 Sist endret:27.03.2019)

2017

Sakspapirer for arbeidsutvalgsmøter finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:10.02.2014 Sist endret:26.11.2018)

2016

Sakspapirer for verneområdestyremøtene finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:10.02.2014 Sist endret:26.11.2018)

2015

Sakspapirer for verneområdestyremøtene finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:10.02.2014 Sist endret:19.09.2016)

2014

Sakspapirer for verneområdestyremøtene finnes under relaterte dokumenter:

(Publisert:10.02.2014 Sist endret:19.09.2016)

2013

Sakspapir / saksframlegg for 2013 finner du nedenfor under relaterte dokumenter.    

2012

Sakspapir / saksframlegg for 2012 finner du nedenfor under relaterte dokumenter.