2013

- Protokoll for møte i Verneområdestyret for Trollheimen (1/2013) Vårsøg Hotell, Surnadal 13.02.2013

 - Protokoll for møte i Verneområdestyre for Trollheimen (2/2013) Saga Trollheimen Hotell, Rindal 18.04.2013

 - Protokoll for møte i Verneområdestyre for Trollheimen (3/2013) Bolme Pensjonat, Rindal  28.06.2013

 - Protokoll for møte i Verneområdestyre for Trollheimen (4/2013) Fjellheim Nerskogen, Rennebu 26.09.2013