2012

- Protokoll for møte i Verneområdestyret for Trollheimen (1/2012) 21.-22.02.2012

- Protokoll for Verneområdestyret for Trollheimen (2/2012)  29.03.2012

- Protokoll for Verneområdestyret for Trollheimen (5/2012)  30.08.2012

- Protokoll for Verneområdestyret for Trollheimen (3/2012)  07.05.2012

- Protokoll for Verneområdestyret for Trollheimen  (4/2012) 27.06.2012

- Protokoll for Verneområdestyret for Trollheimen (5/2012)  30.08.2012

- Protokoll for Verneområdestyret for Trollheimen (6/2012) 14.-15.11.2012