Styredokument

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:20.03.2015)

Sakspapirer Verneområdestyremøter

Møteinnkalling med sakspapirer sendes Verneområdestyret 14 dager før møtene. 

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:14.02.2018)

Protokoll Verneområdestyremøter

Protokoll for Verneområdestyret for Trollheimen`s møter er den offisiell møtebok.

Sakspapirer Arbeidsutvalgsmøter

Møteinnkalling med sakspapirer sendes om mulig Arbeidsutvalget ca 14 dager før møtene. Ofte vil AU møtene innkalles med kortere frister.

Protokoll Arbeidsutvalgmøter

Protokoll for arbeidsutvalget til Verneområdestyret for Trollheimen er den offisielle møteboken for arbeidsutvalget.