Faglig Rådgivende Utvalg

Organisasjon

Representant

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Møre og Romsdal Ingbjørn Bredeli
Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) Sør Trøndelag Asbjørn Hovdal
Trondhjem Turistforening Randi Horghaugen
Kristiansund og Nordmøre Turistforening Erik Gudmundsen
Kraftregulantene Arild Magne Gjerdevik
Trollheimen Sitje Anna Krihke Renander
Bondelagene Møre og Romsdal / Sør Trøndelag Oddvar Mikkelsen
Bonde og Småbrukarlaget Steinar Vatne
Sau- og Geitalslaget John Langli
Grunneier Sør-Trøndelag Arnt Vasli
Grunneier Møre og Romsdal Hugo Pedersen
NJFF Åsa Fredly
Nasjonalparkhagen Tina Selbæk
Visit Nordmøre og Romsdal Torunn Dyrkorn