Verneområdestyremøte 03.-04.03.2020

Kompetansedager og konstituerende møte for Verneområdestyret for Trollheimen på Scandic Nidelven i Trondheim 03.-04.03.2020

Start den 03.03. kl 11.30 og møteslutt den 04.03. kl 15.00

Møtet er delt i en kompetansedel og to møtedeler for verneområdestyret for Trollheimen - se møteinnkallingen for mer info.

Vedlagt er også program for kompetansedelen. Kompetansedelen vil foregå sammen med styrene for Forollhogna, Femundsmarka, Skarsfjella / Hyllingsdalen og Skarvan og Roltdalen og Sylan.

Møtet er åpen for tilhørere.

Møteinnkalling  finnes under relaterte dokumenter.

(Publisert:22.02.2020)