Dialogmøte og verneområdestyremøte 11.10.2019

Verneområdestyret for Trollheimen har dialogmøte med sitt Faglig Rådgivende utvalg og Administrative kontaktutvalg i Lavvoen på Trollheimstunet, del av Rindal kommunes innfallsport til Trollheimen 11.10.2019

Program for dagen

10:00 Velkommen - leder i Verneområdestyret

10:10 Juridiske forhold omkring tilrettelegging og ferdsel – Miljødirektoratet

10:40 Ferdsel og tilrettelegging fra grunneiers syn – grunneiere i FU

11:00 Påfyll av kaffe11:10 Turistforeningene i Trollheimen og Innerdalen – TT og KNT

11:40 Samhandling / samfinansiering

12:00 Utvikling av Innfallsport Helgetunmarka - forvalter Hege

12:10 Digital formidling – iTrollheimen AS med samarbeidspartnere fra NTNU ogUniversitetet Nord.

12.45 Lunsj

13:30 Gruppearbeid / dialog

14:15 Gruppene presenterer sine tanker i plenum

14:45 Avslutning

 

15:00 – 17:00 Verneområdestyremøte med vedtakssaker

 

Møtet er åpen for tilhørere.

Møteinnkalling  finnes under relaterte dokumenter.

(Publisert:28.09.2019)