Verneområdestyremøte 29.08-2019

Innerdalsvatnet med innerdalstårnet til høyre i bildet.
Innerdalsvatnet med innerdalstårnet til høyre i bildet.

Verneområdestyret for Trollheimen har møte med befaring 29. august 2019.

Kort skissert program er slik:

Program:

 Ca 08.00 – 11.00        Buss / bil i to retninger fra Surnadal til Tovatna   (individuell avtale om påstigning) 

11.00 – ca 16.00        Befaring Tovatna – Kårvatn     

                                   Orientering om historisk sti og viktige verneverdier    

                                    Vurderinger av behovet for sikkerhetstiltak og tilrettelegging

 16.00 – 18.00 Møtedel med innlegg fra Miljødirektoratetet og Nordlandsforskning

 18.00 -                        Buss / bil i to retninger hjem

 

Møtedelen er åpen for tilhørere.

Møteinnkalling  finnes under relaterte dokumenter.

 

 

(Publisert:21.08.2019 Sist endret:27.08.2019)