"Spor etter stølsdrift i Stølsheimen" i elektronisk logg

DN har løyvd midlar til å legge data frå rapporten "Spor etter stølsdrift i Stølsheimen" inn i verneområdeloggen. Dette arbeidet startar opp på nyåret 2013.

(Publisert:20.12.2012 Sist endret:09.01.2013)