Planlagde tiltak (tiltaksplanar)

Når ein planlegg og vurderer nytt tiltak er det viktig at aktørar som grunneigarar, turlag, SNO og andre partar deltek i prosessen.  Her er det planlegging av vedlikehald av sti til Solrenningane.
Når ein planlegg og vurderer nytt tiltak er det viktig at aktørar som grunneigarar, turlag, SNO og andre partar deltek i prosessen. Her er det planlegging av vedlikehald av sti til Solrenningane., Foto: Anbjørg Nornes


(Publisert:21.12.2011 Sist endret:14.01.2014)

"Spor etter stølsdrift i Stølsheimen" i elektronisk logg

DN har løyvd midlar til å legge data frå rapporten "Spor etter stølsdrift i Stølsheimen" inn i verneområdeloggen. Dette arbeidet startar opp på nyåret 2013.

(Publisert:20.12.2012 Sist endret:09.01.2013)