Skjøtselsplan

Finnabotnen, ein av gardane innanfor Stølsheimen landskapsvernområde.
Finnabotnen, ein av gardane innanfor Stølsheimen landskapsvernområde., Foto: Anbjørg Nornes

Skjøtselplanar er dokument  med planar for å halde vedlike natur- eller kulturlandskap og kulturminnar.   

Skjøtselsplan for Finnabotnen er utarbeid i 2003, etter framlegg i forvaltningsplan, og ynskje frå grunneigarane i Finnabotnen.

Planen skal vera ein arbeidsreidskap i planlegging og gjennomføring av skjøtselsarbeid som gjeld mellom anna rydding, beiting, restaurering av bygningar, tilrettelegging og kanalisering av ferdsel og turisme.

(Publisert:03.12.2012 Sist endret:11.01.2013)