Kongeleg resolusjon


Kongelege resolusjonar er avgjerder teke av regjeringen samla i statsråd under leiing av Kongen. Resolusjonen er vedteke på bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget for Stølsheimen og ferdige prosessar om avgrensing av områda og verneforskrifter.

Kongen i stadsråd ga ut Kongeleg resolusjon for verneplan for Stølsheimen i 1990.

// Kongeleg resolusjon for verneplan for Stølsheimen

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:11.01.2013)