Forvaltningsplan for Stølsheimen landskapsvernområde - rapport nr. 3 1998

Fyrste forvaltningsplan for Stølsheimen landskapsvernområde vart godkjent i mars 1998. Då etter utfyllande planprosess med varsel om arbeidet i 1995 og tilhøyrande høyring sommar og haust 1997, og innarbeiding av merknader frå høyringa.

// Forvaltningsplan for Stølsheimen landskapsvernområde

(Publisert:30.03.2017)