Vik Røde Kors får løyve til kjentmannstur i verneområdet

Vik Røde Kors Hjelpekorps har fått løyve til å bruka snøskuter for kjentmannsturar i Stølsheimen landskapsvernområde. Møteprotokoll med vedtaka frå møte 12. februar er lagt ut på heimesida.

(Publisert:14.02.2014 Sist endret:28.04.2020)