Stølsheimen verneområdestyre hadde møte 24. mars

På møtet fordelte verneområdestyret tiltaksmidlane for 2014. Styret hadde fått tildelt kr. 270 000 til tiltak som var prioritet i tiltaksplanen. I møteprotokollen ligg vedtak i alle sakene som vart lagt fram i møtet.

(Publisert:04.04.2014 Sist endret:28.04.2020)