Revidering av forvaltningsplan for Stølsheimen

Forvaltningsplan for Stølsheimen vart godkjent i 1998. Arbeidet med revidering av planen starta opp i august 2012, og er planlagt ferdig til trykking i 2014.

(Publisert:08.01.2013 Sist endret:22.03.2013)