Rådgjevande utval

Rådgjevande utval hadde møte 5. -6. september 2012. Her på veg frå Finnabotnen til Finden.
Rådgjevande utval hadde møte 5. -6. september 2012. Her på veg frå Finnabotnen til Finden., Foto: Anbjørg Nornes

 


 

Oversikt over interessegrupper og organisasjonar som er representerte i rådgjevande utval

Rådgjevande utval skal sikre involvering av ulike interesser i verneområdet: Grunneigarar, næringsinteresser og miljøorganisasjonar. Det rådgjevande utvalet skal ikkje handsame einskildsaker, men kunne gje uttale om overordna strategiar og særlege forhold.

På styremøte 2-2011 den 6. desember 2011, vedtok Stølsheimen verneområdestyre samansetjinga av det rådgjevande utvalet. Det er planlagt å kalle inn det rådgjevande utvalet til to møte i året. I 2012 har det vore eit møte, 5. til 6. september.

Grunneigarrepresentant i Vik kommune

1 stk

Ola Engum, nestleiar

Grunneigarrepresentant i Voss kommune

1 stk

Lars Kn. Mørkve, leiar

Grunneigarrepresentant i Modalen kommune

1 stk

Anders Steinsland

Grunneigarrepresentant i Vaksdal kommune 1 stk Arne Nesheim
Grunneigarrepresentant i Høyanger kommune 1 stk Joar Oppedal
Nordfjella og Fjellheimen villreinnemnd 1 stk Torbjørn Aas
Fjellheimen villreinutval 1 stk Hildegunn Mugås
Naturvernforbundet i Hordaland/Sogn og Fjordane 1 stk Lars R. Hole
Bergen Turlag 1 stk Johnny Bjørge
Høgskulen i Sogn og Fjordane 1 stk Lisbeth Dahle
BKK 1 stk Sissel Hauge Mykletun
Fylkesmannen i Vestland 1 stk Tom Dybwad/Øistein Aasland
Til saman 12stk  
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:28.02.2020)

Møte i fagleg rådgjevande utval

Solrenningane

Referat frå møte i fagleg rådgjevande utval

(Publisert:04.09.2015 Sist endret:25.10.2019)