Arbeidsutval

Stølsheimen er eit fantastisk turmål på vinterstid
Stølsheimen er eit fantastisk turmål på vinterstid , Foto: Nils Kvamme

Styret kan velgje å nedsette eit arbeidsutval. Etter styrevedtektene kan arbeidsutvalet handsame saker som ikkje har stor påverknad på verneverdiane.

2012-2016:

I konstituerande møte 12. mars 2012 vedtok Stølsheimen verneområdestyre fylgjande arbeidutval.

 

leiar Marta Finden Halset
medlem Hans Erik Ringkjøb
medlem Oddvar Østerbø
 varmedlem for Ringkjøb Silje Hjemdal
varamedlem for Østerbø Karen Marie Hjelmeseter
(Publisert:29.11.2011 Sist endret:28.02.2020)