Planlagde tiltak (tiltaksplanar)

Her vil det bli lagt ut informasjon om de årlige planlagte tiltak.

I 2014 er det planlagt at følgende tiltak skal bli gjennomført:

- Naturtyer i Norge (NiN) kartlegging av furuskogen i Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområde.
- Restaurering av Diljohkabrua
- Restaurering av bålplasser
- Ferdselstelling i verneområdene for kartlegging av bruken av området - utsatt til 2015.

Andre tiltak som blir gjennomfør vil bli opplyst på disse nettsider fortløpende.