2016

- Utbedring av Lompolaveien i landskapsvernområde ble ferdigstilt i månedskiftet august/september. Den er nå klassifisert til skogsbilvein klasse 3.

- Det ble gjennomført elgtelling i furuskogen den 24. februar 2016. Rapporten for elgtellingen finner du HER.

- Det ble søkt om og innvilget utvidet jakt på elg frem til og med 4. desember 2016 i jaktfeltene 22 Bastin og 23 Stabbursdalen nord. Ingen elg ble tatt ut under utvidet jakt.

- Vi fikk fiber på Stabbursnes, slik at internettilgangen nå er stabil.

- Brosjyren til Stabbursdalen nasjonalpark og landskapsvernområde er blitt oversatt til kvensk. Det kan du lese HER.

- Portene på reingjerder ble utbedret slik at de ble i høyere kvalitet og lettere å holdes lukket. Trapp over gjerder ble fjernet da dette kunne bli glatt og ustabilt å gå over.

Oppgradering av porter ved merkede stier i landskapsvernområdet:

 

 

 

Fiberkaka
Foto: Feiring av at Stabbursnes Naturhus og Museum har fått fiber.