2013

I mars 2013 ble det gjennomført en elgtelling i nedre del av Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområdet.

Restaurering av Ivarsatua er ferdigstillt. Nå er den åpne hytten vedlikeholdt og vil være til glede for turgåere i mange år fremmover.