Gjennomførte tiltak

Skilting i Stabbursdalen verneområder
Skilting i Stabbursdalen verneområder, Foto: Tove Persen

Her vil en liten oppsummering av årenes tiltak, skjøtsel og prosjekter:


2018

Bastingammen og utedo

Bastingamma er endelig på plass. Den har fått ny plassering: N70.13188 E24.29958 / 35 W 397602 7782850

2016

- Utbedring av Lompolaveien i landskapsvernområde ble ferdigstilt i månedskiftet august/september. Den er nå klassifisert til skogsbilvein klasse 3. - Det ble gjennomført elgtelling i furuskogen den 24. februar 2016. Rapporten for elgtellingen finner du HER. - Det ble søkt om og innvilget utvidet jakt på elg frem til og med 4. desember 2016 i jaktfeltene 22 Bastin og 23 Stabbursdalen nord. ...

2014

Restaurering av Dilljohkabrua gjennomført

2013

I mars 2013 ble det gjennomført en elgtelling i nedre del av Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsvernområdet. Restaurering av Ivarsatua er ferdigstillt. Nå er den åpne hytten vedlikeholdt og vil være til glede for turgåere i mange år fremmover.

2012

Fuglefôringsplass i Landskapsvernområde - SNO v/Torkjell Morset

Ved parkeringssplassen i enden av Lompolaveien er det tilrettelagt en fuglefôringsplass hvor det er mulig å komme for å se på fugler og ekkorn. Disse fòrinsautomatene tiltrekker seg fugler slik at det vil være litt lettere å få sett fugl. Det er satt opp en tavle med oversikt over de mest vanlige fulgearter som besøker disse fôringsautomatene. Om sommeren kan man kjøre dit og om ...