Styremedlemmer

Stabbursdalen nasjonalparkstyre består av 4 styremedlemmer oppnevnt av henholdsvis Porsanger og Kvalsund kommuner, Finnmark fylkeskommune og Sametinget.

Representanter for:

Faste medlemmer

Varamedlemmer

Sametinget - Sámediggi

Kåre Olli 

Ida K. Balto

Finnmark fylkeskommune

Kari Lene Olsen (nestleder)

Tarjei Jensen Beck

Porsanger kommune

Øyvind Lindbäck (styreleder)

Ragnhild Willersrud

Kvalsund kommune

Jorunn H. Mikkelsen

Robert Wilhelmsen