Sakspapirerer / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret i forkant av møtet. Styret har forvaltningsmyndighet og gjør endelige vedtak (se protokoll).

Nasjonalparkforvalteren er sekretariat og forbedrer alle sakene for nasjonalparkstyret. Saksframleggene skal presentere situasjonen eller søknaden, vise til aktuelle lovhjemmel, presentere forvalterens vurdering og legge fram forslag til vedtak.


2020

Saksframlegg/sakspapirer for 2020

2019

Saksframlegg/sakspapirer for 2019

2018

Saksfremlegg/sakspapirer for 2018

2017

Saksframlegg/ sakspapirer for 2017

2016

Sakspapirer/ Saksfremlegg for 2016

2015

Sakspapirer / saksframlegg for 2015

2014

Sakspapirer / saksframlegg for 2014