Styredokumenter

Her finner du vedtatte protokoller og sakspapirer til styremøter.

Disse dokumenter vil bli tilgjengeliggjort fortløpende.

Enkeltvedtak fattet av Stabbursdalen nasjonalparkstyre og forvalter blir offentliggjort på Miljøvedtaksregistret:

http://www.miljovedtak.no/


Protokoll styremøter

Protokoll for styremøte er den offisielle møteboka for Stabbursdalen nasjonalparkstyre. Møteprotokoller vil bli publisert fortløpende når protokollen er godkjent.

Sakspapirerer / saksframlegg

Møtepapir med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret i forkant av møtet. Styret har forvaltningsmyndighet og gjør endelige vedtak (se protokoll).