Møtekalender 2017

Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Følgende møteplan er fastsatt for 2017:

Februar

Mars

Mai

August

November

Desember

13. februar

22. mars

23. mai -Utsatt til
9. juni

14.-17. august - styremøte utsatt til 9. oktober

9. november

15. desember - utsatt til telefonmøte 20. desember

 

Stabbursdalen nasjonalparkstyre inviterte til et dialogsmøte med reindriften den 13. februar.

Møte med arbeidsgruppa for håndtering av beiteskader ble avholdt 27. april.

Det ble avholdt folkemøte angående vedlikehold av Lompolaveien den 23. mai.

Styremøte den 23. mai ble utsatt til 9. juni.

Styremøte avsatt til perioden 14. -17. august ble utsatt inntil videre. Det ble avholdt et styremøte 9. oktober 2017.

Stabbursdalen nasjonalparkstyre ønsket å gjennomføre en kompetansehevende fagtur i 2017. Turen ble avlyst.

Det ble avholdt telefonmøte 27. oktober.

Møte med Rådgivende utvalg ble avholdt 9. november.

Styremøte 9. november ble avlyst.

Styremøte 15. desember ble avlyst.