Møtekalender 2016

Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Følgende møteplan er fastsatt for 2016:

FEBRUAR

APRIL

 JUNI

 NOVEMBER

DESEMBER

12. februar

18. april

 15. juni

 9. november - utgår

16. desember

 

Endringer i møteplan kan forekomme - oppdateringer vil skje fortløpende:

Det ble avholdt et telefonmøte den 4. mars 2016.
Det ble avholdt et telefonmøte den 29. juli 2016.
Styremøte den 9. november utgår. Det skal avholdes et telefonmøte den 17. november.

Møte med Rådgivende utvalg ble avholdt 13. september 2016.