Møtekalender 2015

Stabbursdalen nasjonalparkstyre

Følgende møteplan er fastsatt for 2015:

MARS

MAI

JUNI

SEPTEMBER

NOVEMBER

DESEMBER

12. mars

5. mai

11. juni

1. september

3. november

15. desember

Endringer i møteplan kan forekomme - oppdateringer vil skje fortløpende.

Styremøte 12. mars ble utsatt til 17. mars.

Styremøte 5. mai ble avholdt som telefonmøte.

Styremøte 11. juni ble fremskynnet til 27. mai.

Styremøte 1. september ble utsatt til 17. september.

Styremøte 3. november ble avlyst.