Stabbursdalen nasjonalpark er 50 år!

Ovenfor fossen
Ovenfor fossen, Foto: Karoline Salmila

I år har vi gleden av å markere at Stabbursdalen er 50 år!


Den 6. februar 1970 ble Stabbursdalen nasjonalpark vernet. Den gang var nasjonalparken kun 97 km2 stor. I 2002 ble nasjonalparken utvidet til 747 km2 og landskapsvernomårdet ble samtidig opprettet.

I Stabbursdalen har vi flott natur og landskap vi kan være stolt av!

Stabbursdalen nasjonalpark er vernet for sin storslåtte natur og sitt flotte landskap. Her har vi verdens nordligste furuskog, høye gaisaer i det ellers flate landskapet, med vidder og flotte vassdrag. Stabbursdalen har et mangfold av natur og et veldig variert landskap. Vi har arter som må tas vare på og er sjeldne eller sårbare. Det er blant annet funnet arter som har sin nordligste registrering i Stabbursdalen. Kulturminner viser til at Stabbursdalen har vært et område i bruk gjennom generasjoner. Vi har også reindrift i Stabbursdalen store deler av året. Les mer om Stabbursdalen ved å klikke her...

DEN STORE JUBILEUMSMARKERINGEN

Stabbursnes Naturhus og museum har også 30-års jubileum den 29. juni 2020. Stabbursdalen nasjonalparkstye har sammen med Stabbursnes Naturhus og Museum planlagt en felles markering av 50-års og 30-års jubilene helgen 20.-21. juni 2020 på Stabbursnes Naturhus og Museum. Det blir et åpent arrangement for hele lokalbefolkningen og besøkende. Program for feireingen vil bli annonsert i god tid før jubileumshelgen.

I 1997 ble de seks første nasjonalparksentrene i Norge autorisert. Stabbursnes Naturhus og Museum var et av disse, som eneste fra Nord-Norge. I 2011 ble senteret forvaltningsknutepunkt, og høsten 2014 ble kontorfløya Verdde åpnet. Stabbursnes Naturhus og Museum /Besøkssenter nasjonalpark, nasjonalparkforvalter og Statens naturoppsyn ble med dette samlet på Stabbursnes. Stabbursnes Naturhus og Museum sitt formål er «å informere om Porsangers og Finnmarks naturkvaliteter og kulturhistorie, å fremme miljøvern og kulturminnevern, og bruk av dette i reiselivssammenheng». Besøk Stabbursnes Naturhus sine nettsider ved å klikke her...

 

I 2020 feirer vi Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursnes Naturhus!

 


50-år  50-jahki  50-vuotta      

 

Logo Naturhuset

 

.

I første omgang feirer jubileumet med å vise frem noen vakre glimt fra Stabbursdalen:

Sol i Stabbursdalen

Sol i Stabbursdalen.  Foto av Mikko Suominen

Vinter og lavvo

Vinterlandskap og vedstabel. Foto: Stein Even Fjellaksel

Mikko Suominen bilde 9

Fjell og vassdrag. Foto: Mikko Suominen

Mikko Suominen bilde 19

Beitende rein. Foto: Mikko Suominen

Mikko Suominen bilde 39

Fottur i Stabbursdalen. Foto: Mikko Suominen

Rypa

Rypa Foto: Karl Otto Jacobsen

Vann i furuskogen

Vann i furuskogen. Foto: Karoline Salmila

Mikko Suominen bilde 19

Bålkos. Foto av Mikko Suominen

Stabbursnes Naturhus og Museum Foto: Gry Ingebretsen