Nettsiden er under oppbygging


Vesentlig informasjon vil bli lagt ut fortløpende.

På denne nettsiden vil du kunne kunne lese om forvaltningen av Stabbursdalen nasjonalpark og Stabbursdalen landskapsverneområde. Det vil blant annet bli lagt ut informasjon om nasjonalparkstyrets møteaktivitet hvor den konkrete forvaltningen som blir vedtatt. I tillegg vil du kunne følge med på aktiviteten som skjer i området, hvor nasjonalparkforvalter har ansvaret for den daglige "driften" av parken i tett samarbeid med Statens naturoppsyn.