Om nasjonalparken

Flaskefjorden
Flaskefjorden, Foto: Ingunn Ims Vistnes

Seiland er en egenartet og vakker del av Vest-Finnmarks øynatur, med små og store fjorder omkranset av bratte fjell som stuper i havet. Seilands to isbreer er de nordligste i Skandinavia. De steile kystfjellene er hekkeplass for en rik bestand av rovfugl. Den ultrabasiske berggrunnen i sør gir opphav til et spesielt frodig planteliv.

 


 

Seiland ligger midt i et område som har livberget folk helt siden steinalderen. Her har det tidligere bodd folk i hver fjord - både samer, nordmenn og kvener. Her har man drevet fiske, hatt noen få husdyr, slått gras i utmarka og rodd graset hjem i små båter. I dag er det ingen fast bosetting i nasjonalparken, men du kan mange steder se rester etter boplasser ved sjøkanten i form av hustufter, båtstø og små engteiger.

Kort om Seiland nasjonalpark

Hvor:
I Alta og Hammerfest kommuner i Troms og Finnmark fylke.

Opprettet:
2006

Areal:
316 km2, hvorav ca. 9,6 km2 sjøareal

Fremste særpreg:
Alpin kystnatur, store og små fjorder, Skandinavias nordligste isbreer, rik rovfuglfauna.

Friluftsliv:
Seiland har utallige muligheter for fotturer, skiturer, jakt og fiske, men vær oppmerksom på at mange områder er bratte og ulendte, og at været kan skifte fort. Det er ingen merkede turstier eller åpne hytter i nasjonalparken. Seilandsjøkelen er godt egnet til brevandring med brefører. Dersom du ikke er kjent i området kan det være smart å snakke med lokale kjentfolk før du legger ut på tur.

Jakt og fiske: Benytt deg av mulighetene til småviltjakt og fiske. Vanlige regler for jakt og fiske gjelder også i nasjonalparken, se Finnmarkseiendommen for mer informasjon om jakt- og fiskekort.

Reindrift: Vær oppmerksom på at Seiland er sommerbeite for rein fra april/mai til september/oktober. Kalving skjer på Seiland i mai/juni. Vis hensyn og skrem ikke reinen unødig - dette gjelder spesielt på våren og forsommeren når reinen skal komme seg etter vinteren og simlene har kalv. Det er båndtvang for hund i perioden 1. april til 20. august, men vis hensyn også ut over denne perioden.

Sauedrift: Deler av Seiland brukes også til sauebeite. Dette gjelder spesielt Store Bekkarfjord sør og vest for fjorden, og områder utenfor nasjonalparken rundt Eidvågeid og Kårhamn. Vis hensyn til beitende sau, og husk båndtvang!

Slik kommer du til Seiland nasjonalpark:
Seiland sør: Hurtigbåt fra Alta havneterminal (rett ved Alta flyplass), fra Storekorsnes eller fra Hammerfest sentrum. Hurtigbåten går til Hakkstabben og Altneset på søndre Seiland. Sjekk Snelandia sine hjemmesider for rutetabeller.

Seiland nord: Riksvei 94 sørover fra Hammerfest, ta vestover til Strømsnes/Akkarfjord, ferge herfra til Kjerringholmen på Seiland. Overfarten tar ca 10 minutter, og du kan ha med bil på ferga. Fra fergeleiet på Kjerringholmen er det 19 km vei til Hønseby.

På Seiland går det kun offentlig båttransport til Kjerringholmen, Kårhamn, Altneset og Hakkstabben. Flere firmaer tilbyr båtutleie eller båtskyss inn i nasjonalparken - blant andre Nord EkspedisjonSeiland ExploreSeiland House, Alta Havfiske og BATO i Hammerfest. M/S Mjånes og Rogerskyss i Kvalfjord kan leies for større grupper (tlf 481 59 302 / 917 48 191).