Tiltaksmidler fra Miljødirektoratet

Arbeid med ny flytebrygge i Store Bekkarfjord, som er finansiert gjennom tiltaksmidler fra Miljødirektoratet og støtte fra Alta Havn. Fra venstre nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes, Arnt T. Nilsen (Alta Havn) Kim Rune Sandnes og Kåre Kristiansen (Kristiansen Service AS) og Hans-Arild Hansen (Korsfjord og Komagfjord bygdelag).
Arbeid med ny flytebrygge i Store Bekkarfjord, som er finansiert gjennom tiltaksmidler fra Miljødirektoratet og støtte fra Alta Havn. Fra venstre nasjonalparkforvalter Ingunn Ims Vistnes, Arnt T. Nilsen (Alta Havn) Kim Rune Sandnes og Kåre Kristiansen (Kristiansen Service AS) og Hans-Arild Hansen (Korsfjord og Komagfjord bygdelag). , Foto: Rune Somby

For at nasjonalparkstyret skal få gjennomført tiltak i parken, er man i stor grad avhengig av økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Søknad om tiltaksmidler (tidligere bestillingsdialogen) er en årlig prosess som alle verneområdestyrer og alle fylkesmenn har med Miljødirektoratet og Statens naturoppsyn, der en melder inn hvilke behov en har for midler og arbeidskraft i de ulike verneområdene.

I praksis fungerer søknad om tiltaksmidler slik at nasjonalparkstyret hver høst setter opp en prioritert liste over hvilke tiltak styret ønsker å få gjennomført i det kommende året. Dette gjøres i samarbeid med lokalt SNO. Nasjonalparkstyret får svar fra Miljødirektoratet i februar/mars om hvor mye man har fått tildelt av tiltaksmidler, og eventuelt med spesifisering av hvilke tiltak som blir støttet.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:12.03.2018)