Tiltak

Søppelaksjon med Øytun folkehøgskole, Bårdfjorden på Seiland september 2012.
Søppelaksjon med Øytun folkehøgskole, Bårdfjorden på Seiland september 2012. , Foto: Lars H. Krempig

Hvert år gjennomfører nasjonalparkforvaltningen flere tiltak knyttet til vedlikehold, skjøtsel og tilrettelegging. Seiland/Sievju nasjonalparkstyre søker om midler fra sentrale styresmakter til ulike prosjekter. Som regel skjer dette i tett samarbeid med det lokale naturoppsynet (SNO). Lokale organisasjoner, bygdelag og skoler kan også være sentrale i gjennomføringen av prosjekt.

For omtale av gjennomførte tiltak, se nyheter. Her ligger nyheter om søppelaksjon, flytebrygge, fotokonkurranse, utstilling, startpunkt Hønseby, merking av turløype og mye mer.

Den nye forvaltningsplanen til Seiland/Sievju nasjonalpark vil ta for seg hvilke tiltak og prosjekt som man ønsker å prioritere i årene framover. Her vil vi få en helhetlig plan for parken, blant annet basert på innspill fra lokale brukerinteresser. Noen enkelttiltak og tilrettelegging er derfor satt "på vent" til forvaltningsplanen er ferdig.  

(Publisert:28.11.2011 Sist endret:15.10.2015)

Bestillingsdialog

Bestillingsdialogen er en årlig prosess som alle verneområdestyrer og alle fylkesmenn har med Statens naturoppsyn, der en melder inn hvilke behov en har for midler og arbeidskraft i de ulike verneområdene.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:05.10.2015)