Sakspapirer og saksframlegg

Vår på Seiland

Møtepapirer med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret eller arbeidsutvalget i forkant av møtet. Styret eller utvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelige vedtak. For vedtak, se protokollene.

Nasjonalparkforvalteren er sekretariat og forbereder alle sakene for nasjonalparkstyret. Saksframleggene skal presentere situasjonen eller søknaden, vise til aktuell lovhjemmel, presentere forvalterens vurdering og legge fram forslag til vedtak.


2012

Sakspapirer og saksframlegg for 2012

2013

Sakspapirer og saksframlegg for 2013.

(Publisert:01.03.2013 Sist endret:18.12.2013)

2014

Sakspapirer og saksframlegg for 2014.

(Publisert:08.04.2014 Sist endret:19.01.2015)

2015

Sakspapirer og saksframlegg for 2015.

(Publisert:12.03.2015 Sist endret:14.03.2016)

2016

Sakspapirer og saksframlegg for 2016.

(Publisert:14.03.2016 Sist endret:15.12.2016)

2017

Sakspapirer og saksframlegg for 2017.

(Publisert:05.04.2017 Sist endret:12.03.2018)

2018

Sakspapirer og møteinnkallinger for 2018

(Publisert:05.02.2019 Sist endret:19.02.2019)

2019

Sakspapirer og møteinnkallinger for 2019

(Publisert:19.02.2019 Sist endret:27.01.2020)

2020

Sakspapirer og møteinnkallinger for 2020

(Publisert:17.03.2020)