Protokoller fra styremøtene

Protokoller fra styremøtene er den offisielle møteboka for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre.


2012

Styremøteprotokoller for 2012

2013

Styremøteprotokoller for 2013

(Publisert:24.05.2013 Sist endret:12.03.2014)

2014

Styremøteprotokoller for 2014

(Publisert:19.06.2014 Sist endret:12.03.2015)

2015

Styremøteprotokoller for 2015

(Publisert:30.04.2015 Sist endret:14.03.2016)

2016

Styremøteprotokoller for 2016

(Publisert:13.04.2016 Sist endret:15.12.2016)

2017

Styremøteprotokoller for 2017

(Publisert:05.04.2017 Sist endret:12.03.2018)

2018

Styremøteprotokoller for 2018

(Publisert:05.02.2019 Sist endret:13.03.2019)

2019

Styremøteprotokoller for 2019

(Publisert:13.03.2019 Sist endret:27.01.2020)

2020

Styremøteprotokoller for 2020. 

(Publisert:17.03.2020)