Protokoller fra arbeidsutvalget

Fram til 2015 hadde Seiland/Sievju nasjonalparkstyre et eget arbeidsutvalg bestående av 3 personer fra styret, som kunne behandle kurante saker på kort varsel. Etter 2015 har forvalter fått delegert fullmakt i en del slike saker, samt at styret kan behandle saker raskt på e-mail eller telefon. Her finner dere protokollene fra tidligere arbeidsutvalg.


2012

Protokoller fra møter i arbeidsutvalget (AU) 2012

2013

Protokoller fra møter i arbeidsutvalget (AU) 2013

2014

Protokoller fra møter i arbeidsutvalget (AU) 2014

(Publisert:17.11.2014)

2015

Protokoller fra møter i arbeidsutvalget (AU) 2015

(Publisert:15.10.2015)

2016 - 2017

Det ble ikke avholdt møter i arbeidsutvalget (AU) i 2016 eller 2017. Dette skyldes at forvalter har fått delegert fullmakt til å behandle saker som tidligere ble behandlet i AU. På styremøte 22. mai 2018 vedtok Seiland/Sievju nasjonalparkstyre enstemmig å ikke opprette nytt arbeidsutvalg. Saker som må behandles raskt av styret vil i stedet bli behandlet pr telefon eller mail.

(Publisert:15.12.2016 Sist endret:05.02.2019)