Styredokumenter

Her finner du saksdokumenter og protokoller fra styremøter og arbeidsutvalgsmøter.

(Publisert:21.12.2011 Sist endret:15.12.2016)

Protokoller fra styremøtene

Protokoller fra styremøtene er den offisielle møteboka for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre.

Protokoller fra arbeidsutvalget

Fram til 2015 hadde Seiland/Sievju nasjonalparkstyre et eget arbeidsutvalg bestående av 3 personer fra styret, som kunne behandle kurante saker på kort varsel. Etter 2015 har forvalter fått delegert fullmakt i en del slike saker, samt at styret kan behandle saker raskt på e-mail eller telefon. Her finner dere protokollene fra tidligere arbeidsutvalg.

Sakspapirer og saksframlegg

Møtepapirer med saksframlegg blir sendt ut til nasjonalparkstyret eller arbeidsutvalget i forkant av møtet. Styret eller utvalget har forvaltningsmyndighet og gjør endelige vedtak. For vedtak, se protokollene. Nasjonalparkforvalteren er sekretariat og forbereder alle sakene for nasjonalparkstyret. Saksframleggene skal presentere situasjonen eller ...