Møtekalender

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre møtes 4-7 ganger i året. Hastesaker behandles pr e-post eller telefon.

For 2020 har Seiland/Sievju nasjonalparkstyre foreløpig følgende møtekalender:

Nytt styre konstitueres 4. mars 2020, og revidert møtekalender vil da bli behandlet. 

Dato

Møte

Onsdag 4. mars 

Styremøte i Alta

30-31.mars

Samling for verneområdestyrene i Troms og Finnmark, i Tromsø

5-6. mai  Nasjonalparkkonferanse i Trondheim

13-14. august

Befaring på Seiland for styret

18. september

Styremøte

November/desember

Styremøte og seminar med Rådgivende Utvalg

Flere møter kan komme ved behov. Styremøtene er i utgangspunktet åpne for tilhørere.

(Publisert:09.01.2013 Sist endret:27.01.2020)