Møtekalender

Seiland/Sievju nasjonalparkstyre møtes 4-7 ganger i året. Hastesaker behandles pr e-post eller telefon.

For 2020 har Seiland/Sievju nasjonalparkstyre følgende møtekalender:

Flere møter kan komme ved behov. Styremøtene er i utgangspunktet åpne for tilhørere.

Dato

Møte

Onsdag 4. mars 

Styremøte i Alta

30-31.mars

Samling for verneområdestyrene i Troms og Finnmark, i Tromsø - AVLYST

5-6. mai  Nasjonalparkkonferanse i Trondheim
14. mai Styremøte 

13-14. august

Befaring på Seiland for styret

18. september

Styremøte

November/desember

Styremøte og seminar med Rådgivende Utvalg. Seminar med RU vurderes utsatt til februar 2021, for å få med alle. 

(Publisert:09.01.2013 Sist endret:17.03.2020)